Ga naar zoek toegankelijkheid link | Ga naar navigatie toegankelijkheid link | Ga naar inhoud toegankelijkheid link | Ga naar taalselectie toegankelijkheid link

Africa

North America

Latin America

Europe

Eurasia

Asia PacificBetrouwbaarheid van de levering en kwaliteit van AdBlue

Gegarandeerde levering van AdBlue

Air1 stelt uw levering van AdBlue op lange termijn zeker dankzij een specifiek wereldwijd netwerk van voorkeursdistributeurs. Met Air1® hoeft u niet te vrezen voor een onderbreking van het aanbod. Door de gecombineerde inzet van de grootste producent, Yara, en onze lokale distributeurs is er altijd voldoende capaciteit in huis om in uw behoefte aan AdBlue te voorzien.

In Europa zijn onze officiële Air1® distributiepartners gekozen op basis van hun professionalisme en respect volgens de Yara waarden in termen van kwaliteit en betrouwbare levering. In China, wordt Air1 gedistribueerd door gerenommeerde distributeurs die een ongeëvenaard niveau van klantenservice en kwaliteit van het product bieden. In Noord-Amerika is Yara partner van Mansfield Olie, de toonaangevende olie- en brandstof distributeur in de VS voor Air1. In Australië is Air1 de gekozen partner van grote oliemaatschappijen en landelijke transporteurs. Een volledige logistieke infrastructuur is aanwezig om Air1 te leveren overal in uw land. Dit omvat de levering van 10 liter jerrycans, vaten, IBC's evenals het leveren van bulk product door tankwagens aan uw  AdBlue bulk installatie.Om een gegarandeerde levering te waarborgen, ook in de regio’s die het verst van de productiebasis afgelegen zijn, heeft Air1 een netwerk van Europese terminals opgezet.

Nauwgezette planning, vooruit kijken en vermindering van de risico’s maken deel uit van de effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van Air1. Air1 streeft ernaar langdurige leveringsovereenkomsten met afnemers te sluiten en inkoopregelingen te treffen die minder onzekerheid en meer stabiliteit brengen en de basis vormen voor continue verbeteringen.

De toevoerketen van Air1 handhaaft de kwaliteit van AdBlue 

U kunt er zeker van zijn dat de kwaliteit van Air1 gehandhaafd blijft vanaf de productie tot in de tank van uw vrachtauto. Yara is een producent van hoogwaardig ureum en AdBlue van Air1 is rechtstreeks als een hete smelting uit de ureumproductie afkomstig. Secundaire producenten zonder een eigen zuivere ureumproductie moeten hun ureum afnemen van primaire producenten zoals Yara of een andere derdenleverancier. Hun toevoerketen is daardoor op verschillende punten vatbaarder voor besmettingsrisico’s en voor aanbodbeperkingen. Met Air1 wordt dat risico tot een minimum beperkt, omdat bulkleveringen aan de distributiepunten plaatsvinden in speciale tankwagens die specifiek voor Air1 zijn toegerust. Yara zorgt ervoor dat haar Air1-klanten altijd over een gegarandeerde levering beschikken. Eigen klanten krijgen voorrang boven leveringen aan secundaire producenten.

Daarom kiest de meerderheid van OEM’s (Original Equipment Manufacturers) voor Air1 als leverancier van AdBlue, waarmee zij hun vrachtwagens inspuiten zodra deze van de productieband rollen. Daarnaast kiezen vrachtwagenfabrikanten ook voor Air1 als leverancier van AdBlue die aan hun klanten wordt geleverd via hun dealernetwerken.